หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2023-09-26 09:16:16

-โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย

-โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

-โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBS