หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2023-03-15 15:11:38

เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) สายวิชาการ 

สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน.pdf