หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2023-01-13 15:47:11

เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(งบประมาณรายได้) สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 

สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน(1).pdf