หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2022-11-17 12:45:38

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้)

สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คลิก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน.pdf