หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-06-14 15:23:32

-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง.pdf

-ผู้สมัครหมายเลข 1.pdf