หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา”พุ่งแรง “SciVal” เผยข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติติดอันดับชั้นนำประเทศ มีค่าความเข้มแข็งของบทความวิจัย สูงเป็นอันดับ1ของไทย และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก"
“สวนสุนันทา”พุ่งแรง “SciVal” เผยข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติติดอันดับชั้นนำประเทศ มีค่าความเข้มแข็งของบทความวิจัย สูงเป็นอันดับ1ของไทย และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก"

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-16 11:20:12

“สวนสุนันทา”พุ่งแรง “SciVal” เผยข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติติดอันดับชั้นนำประเทศ มีค่าความเข้มแข็งของบทความวิจัย สูงเป็นอันดับ1ของไทย และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก"

“สวนสุนันทา” ก้าวขึ้นไปอยู่บนเวทีระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ หลังมีข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติเปิดเผยออกมาจาก SciVal ยืนอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยด้านเศรษฐศาสตร์และการประกันภัยมีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย ด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศไทย แถมมีค่าเฉลี่ยความเข้มแข็งของบทความวิจัย หรือ FWCI ต่อคนสูงที่สุดในประเทศ และสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกที่กำหนดไว้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก  Webometrics Ranking  สถาบันจัดอันดับระดับโลกจากประเทศสเปน ให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทยมาถึง12 สมัย ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลจาก SciVal ซึ่งทำการประมวลผลความสามารถของหน่วยงานวิจัยกว่า 18,900 แห่งและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก 231 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า “สวนสุนันทา” เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติอยู่ในระดับสูงของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีค่าเฉลี่ย FWCI ต่อคนสูงที่สุดในประเทศและสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกที่กำหนดไว้ โดยมีข้อมูลอันดับที่เผยแพร่ดังนี้

#ด้านเศรษฐศาสตร์และการประกันภัย มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย รองจากจุฬาและมหิดล โดยมีค่าเฉลี่ย FWCI สูงเป็นที่ 1 ของประเทศ และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก

#ด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ  มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศไทย รองจากมหิดล จุฬา และธรรมศาสตร์ โดยมีค่าเฉลี่ย FWCI สูงเป็นที่ 1 ของประเทศ และสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกเช่นกัน

#ส่วนสาขาวิชาสังคมศาสตร์ โดยภาพรวมนั้น แม้จะอยู่ในลำดับที่ 12 ของประเทศไทยก็ตาม แต่ถือได้ว่าอยู่นำหน้ามหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิมหลายแห่งด้วยกัน ที่สำคัญก็คือมีค่า FWCI สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยและสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกเช่นกัน

ข้อมูลจาก

https://www.eduzones.com

https://thaiedunews.net/

https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11299-scival

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/noppadol.psu

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3.jpg