หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ Double A อาคาร 1 ชั้น 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ Double A อาคาร 1 ชั้น 2

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-01 15:14:51

*** หมายเหตุ ในวันสอบให้นักศึกษาทุกคน นำบัตรประชาชน และบัตรนักศึกษาตัวจริงมาด้วย

คลิก

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ09.00 น.pdf

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10.30 น.pdf

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 13.30 น.pdf

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 15.00 น.pdf