หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ.2563
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ.2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-09-29 09:09:43

คลิก

    -ประกาศผลการทดสอบ (ขนส่งสินค้าทางถนน).pdf

    -ประกาศผลการทดสอบ (คลังสินค้า).pdf

    -ประกาศผลการทดสอบ (สินค้าคงคลัง).pdf