หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนใหม่แบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
มาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนใหม่แบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-07-16 13:16:03

มาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนใหม่แบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

***ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ Face Shield ตลอดเวลา

***อุณหภูมิร่างกายต้องไม่มากกว่า 37.5 ํC

***สติ๊กเกอร์ที่ติดคือสัญลักษณ์ว่าผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว 

***หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่เหลวและน้ำสะอาด

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขอให้ทุกท่าน ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกท่านและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบไปถึงส่วนรวม 

Binder5.pdf