หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สำเร็จการศึกษาร่วม กิจกรรม SSRU JOBFAIR ONLINE "สมัครงานด่วน - พร้อมสัมภาษณ์ทันที่" ข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครงานผ่าน website https://www.jobbkk.com/home
ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สำเร็จการศึกษาร่วม กิจกรรม SSRU JOBFAIR ONLINE "สมัครงานด่วน - พร้อมสัมภาษณ์ทันที่" ข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครงานผ่าน website https://www.jobbkk.com/home

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-07-16 11:01:52

????ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สำเร็จการศึกษาร่วม

กิจกรรม SSRU JOBFAIR ONLINE "สมัครงานด่วน - พร้อมสัมภาษณ์ทันที่"

ข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครงานผ่าน website

????https://www.jobbkk.com/home

Binder3.pdf