หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 Online ???? วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ???? เวลา 09.00น.
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 Online ???? วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ???? เวลา 09.00น.

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-07-15 14:59:56

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 Online

???? วันที่ 29 มิถุนายน 2563

???? เวลา 09.00น.

???? เพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://www.facebook.com/ssru.stu/

Binder1.pdf