หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (รอบที่ 4 Admission 2 และ รอบที่ 5 รับตรง)
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (รอบที่ 4 Admission 2 และ รอบที่ 5 รับตรง)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-07-15 14:36:43

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

(รอบที่ 4 Admission 2 และ รอบที่ 5 รับตรง)

นักศึกษาบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันนี้ - 25 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ http://admission.ssru.ac.th

-----------------------------------------------------------------------

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 4-201

อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เเละศูนย์อาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม


111.png