หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมออนไลน์ อยู่ไหนก็อบรมได้ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
อบรมออนไลน์ อยู่ไหนก็อบรมได้ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-07-15 14:23:48

????????????????เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น ✅✅ 

????????เพิ่มรายได้ ขยายตลาด พัฒนาช่องทางการขาย  

ห้ามพลาด  อบรมฟรี ฟรี  แถม ชิงเงินรางวัล 300,000✌????

???????? อบรมออนไลน์ อยู่ไหนก็อบรมได้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0”

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563  

(ภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ดำเนินการโดย 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

????????✅✅ สมัครเลยคลิก https://forms.gle/tz6vKWbwZ75Emjrw6

2.jpg