หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย เทคนิค จัดซื้ออย่างไร...สร้างกำไรให้องค์กร บรรยายโดย อาจารย์อกนิษฐ์ สมิตะนินทุ
เชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย เทคนิค จัดซื้ออย่างไร...สร้างกำไรให้องค์กร บรรยายโดย อาจารย์อกนิษฐ์ สมิตะนินทุ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-07-15 14:18:17

เชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย

????เทคนิค จัดซื้ออย่างไร...สร้างกำไรให้องค์กร

บรรยายโดย อาจารย์อกนิษฐ์ สมิตะนินทุ

นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

(อบรมฟรี)

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

????สอบถามข้อมูล/สำรองที่นั่ง

097-223-9561 คุณอรุณรัตน์ เขม้นการไถ

1.jpg