หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดกว้างให้ทุกพรรคการเมืองนำเสนอแนวนโยบายได้อย่างเท่าเทียมกัน ส่วนการตัดสินใจนั้น เป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคล ขอยืนยันว่า มหาวิทยาลัยดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ที่ผ่านมาก็เปิดพื้นที่ให้ทุกพรรคอยู่แล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดกว้างให้ทุกพรรคการเมืองนำเสนอแนวนโยบายได้อย่างเท่าเทียมกัน ส่วนการตัดสินใจนั้น เป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคล ขอยืนยันว่า มหาวิทยาลัยดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ที่ผ่านมาก็เปิดพื้นที่ให้ทุกพรรคอยู่แล้ว

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-03-08 09:45:00


สวนสุนันทาแจงกรณีใฟ้นศ.ฟังนโยบายพรรคการเ.pptx