หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ทุกสาขาวิชา ให้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์ ในวันที่ 18 20 21 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลา 17.00น. ถึง 20.30น. ณ ลานเอนกประสงค์อาคาร 1 (กิจกรรมบังคับสะสมหน่วยกิจกรรม)
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ทุกสาขาวิชา ให้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์ ในวันที่ 18 20 21 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลา 17.00น. ถึง 20.30น. ณ ลานเอนกประสงค์อาคาร 1 (กิจกรรมบังคับสะสมหน่วยกิจกรรม)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-03-06 10:17:21


1.jpg