หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > Insight Talk From Home By Transport Journal EP.5 ได้สัมภาษณ์กับ "ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร" คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ ส่อง"โลจิสติกส์"มุมมองใหม่ "คน" แบบไหนที่ต้องการ?
Insight Talk From Home By Transport Journal EP.5 ได้สัมภาษณ์กับ "ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร" คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ ส่อง"โลจิสติกส์"มุมมองใหม่ "คน" แบบไหนที่ต้องการ?

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-06-08 13:03:38

Insight Talk From Home By Transport Journal EP.5 ได้สัมภาษณ์กับ "ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร" คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ ส่อง"โลจิสติกส์"มุมมองใหม่ "คน" แบบไหนที่ต้องการ? ส่อง "โลจิสติกส์" มุมมองใหม่ ... "สวนสุนันทา" สร้างนักปฏิบัติการตัวจริง? "บุคลากร" แบบไหนเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม?

1.jpg