หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2564
การประชุมแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:30:46

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ ผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

20.pdf