หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 31 มกราคม 2567 นักศึกษาสาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทัศนศึกษาเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
วันที่ 31 มกราคม 2567 นักศึกษาสาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทัศนศึกษาเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 13:29:19

วันที่ 31 มกราคม 2567 นักศึกษาสาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ✈️ ทัศนศึกษาเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ แหล่งเรียนรู้ของชาติด้านการบิน  พร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน เปิดโลกทัศน์ในการรับรู้ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการของเครื่องบินและความรู้ด้านการบิน สร้างแรงบันดาลใจกับนักศึกษา