หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 31 มกราคม 2567 นักศึกษาสาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศทัศนศึกษาเข้าเยี่ยมชม ศูนย์กระจายสินค้าบุญถาวร
วันที่ 31 มกราคม 2567 นักศึกษาสาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศทัศนศึกษาเข้าเยี่ยมชม ศูนย์กระจายสินค้าบุญถาวร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 13:27:21

วันที่ 31 มกราคม 2567 นักศึกษาสาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ✈️ ทัศนศึกษาเข้าเยี่ยมชม ศูนย์กระจายสินค้าบุญถาวร เรียนรู้วิธีการบริหารการกระจายสินค้า ประเภท กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ฯลฯ การนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งวิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล