หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > Quota DEK 67 ฝึกงานญี่ปุ่น 1 ปี
Quota DEK 67 ฝึกงานญี่ปุ่น 1 ปี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 15:03:45

???? Quota DEK 67 โลจิสติกส์ สวนสุนันทา

???? ฝึกงานญี่ปุ่น 1 ปี ⛩️

???? เปิดรับสมัครสาขา ????

7321  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

7339  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

7342  สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง

7343  สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

7344  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

7351  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

7360  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

⏰ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 67

???? คลิกสมัครเรียน : https://admission.ssru.ac.th/isqy01