หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 15:02:55

???? โลจิสติกส์ สวนสุนันทา 

???? โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2567

???? คุณสมบัติ

✅ เป็นผู้มีสัญชาติไทย

✅ กำลังศึกษาอยู่ ม.6/ปวช.

✅ จบการศึกษาม.ปลายหรือวุฒิเทียบเท่า

???? คลิกสมัครเรียน : https://admission.ssru.ac.th/isqy01

???? เปิดรับสมัคร 2 สาขา✨

7321 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

7339 สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี