หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดย Mr. Denis Ushakov อาจารย์ชาวต่างชาติ
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดย Mr. Denis Ushakov อาจารย์ชาวต่างชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-01-12 11:44:40

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ 

โดย Mr. Denis Ushakov อาจารย์ชาวต่างชาติ

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา โดย Mr. Denis Ushakov อาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในระดับอาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ที่ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่สำคัญในการทำงานในอนาคต