หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศกิจกรรม ACM CUP ครั้งที่ 2 กิจกรรมกระชับมิตรพี่น้องชาว ACM
ภาพบรรยากาศกิจกรรม ACM CUP ครั้งที่ 2 กิจกรรมกระชับมิตรพี่น้องชาว ACM

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 22:35:37

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ACM CUP ครั้งที่ 2 ⚽????????????⭐

กิจกรรมกระชับมิตรพี่น้องชาว ACM

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมโยนบอลลงตะกร้าแชร์บอลเปิดกิจกรรม ACM CUP ครั้งที่ 2 ร่วมกับผู้บริหาร และทีมอาจารย์สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ นำทีมโดย อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder51.pdf