หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษา ACM คว้ารางวัลชมเชย กับไอเดียสุดเจ๋งในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้าส่งออก และแผนธุรกิจนำเข้าส่งออกระดับชาติ
นักศึกษา ACM คว้ารางวัลชมเชย กับไอเดียสุดเจ๋งในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้าส่งออก และแผนธุรกิจนำเข้าส่งออกระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 22:03:12

นักศึกษา ACM คว้ารางวัลชมเชย ⭐????????

กับไอเดียสุดเจ๋งในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้าส่งออก

และแผนธุรกิจนำเข้าส่งออกระดับชาติ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้าส่งออก และแผนธุรกิจนำเข้าส่งออกระดับชาติ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คว้ารางวัลชมเชยมาครอง กับการนำเสนอไอเดียสุดเจ๋ง โดย

       ทีม IM-EX the World ???? นำโดย นางสาวชลธิชา แก้วตา และนายจิรวัฒน์ ดิเรกโภค ACM64 ได้เสนอแนวคิดบริษัท Start Up ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค Digital ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Applications อำนวยความสะดวกด้านการนำเข้า-ส่งออก 

       ทีม Dootoe.com นำโดย นายธนภาค เทิดอมรโชค และนายวุฒินันท์ หอมโชติ ACM65 นำเสนอแนวคิด บริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์จำเป็นเร่งด่วนระหว่างประเทศแบบควบคุมอุณหภูมิ Cold Chain????️???? เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งทั้งสองทีมได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการเป็นอย่างมาก????????

Binder43.pdf