หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้าส่งออกระดับชาติ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้าส่งออกระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 21:58:25

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)✈️ โดย อาจารย์ ดร.ปุญญา หีดจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ  

???? เจาะลึกนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่

???? เอกสารที่ควรใช้ในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

???? ระเบียบวิธีการปฏิบัติในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ 

???? รู้ทริคนิดเดียวกับ Incoterms 2020 เทอมการค้าสำหรับนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

      ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้าส่งออกระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Binder42.pdf