หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี พานักศึกษาดูงานท่าเรือสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ต และท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี พานักศึกษาดูงานท่าเรือสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ต และท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 21:43:05

29 พฤศจิกายน 66 ธุรกิจพาณิชยนาวี ขอขอบพระคุณ  ผู้บริหารท่าเรือที่ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ #ท่าเรือสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ต & #ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์  สำหรับการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์และการทำงานในอนาคต

Binder38.pdf