หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > งานบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ เส้นทางสู่อาชีพ เตรียมพร้อมสําหรับอาชีพด้านการบิน : หลักสูตรสําคัญและการรับรอง
งานบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ เส้นทางสู่อาชีพ เตรียมพร้อมสําหรับอาชีพด้านการบิน : หลักสูตรสําคัญและการรับรอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 16:12:28

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศจัดงานบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ เส้นทางสู่อาชีพ เตรียมพร้อมสําหรับอาชีพด้านการบิน : หลักสูตรสําคัญและการรับรอง โดย Capt. Dr. Tanapat Siricharuanun, Operations Manager, Thai Flight Training, TFT ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder30_compressed.pdf