หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 16:05:41

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมทีมอาจารย์ประจำสาขา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ชั้น 6 คอนเวนชั่น ฮอลล์ อิมพีเรียล เวิลด์สำโรง

Binder29.pdf