หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 15:44:52

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมทีมงาน เข้าให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เทศบาล 1 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Binder26.pdf