หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ครั้งแรก กับการอัดเทปการสอนในหลักสูตร GLX - Global Logistics Expert Talent ของคุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
ครั้งแรก กับการอัดเทปการสอนในหลักสูตร GLX - Global Logistics Expert Talent ของคุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 21:14:23

ครั้งแรก กับการอัดเทปการสอนในหลักสูตร GLX - Global Logistics Expert Talent ของคุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนทุกรุ่นที่ต้องการมีความรู้ขั้นต้นในเรื่องการค้า และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยร่วมพัฒนาหลักสูตร ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU) และ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Binder5.pdf