หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:33:09

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการลงพื้นที่แนะแนวนักเรียน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่ โดยทีมกิจการนักศึกษา ร่วมกับตัวแทนอาจารย์ จากแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี