ผลการค้นหา : Goal 9: Industry

คนเก่ง "โลจิสติกส์ สวนสุนันทา" คว้า 2 รางวัลใหญ่
คนเก่ง "โลจิสติกส์ สวนสุนันทา" คว้า 2 รางวัลใหญ่  .....จากการแข่งขันการสร้างแบบจำลองส ...
2024-01-12 11:12:54
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 ขอแสดงความยินดี  กับบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั ...
2023-08-16 16:01:03
CLS SSRU หารือ Quick service พัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่
CLS SSRU หารือ Quick service พัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนกา ...
2023-05-15 15:23:45
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประชุมหารือร่วมกับทีมผู้บริหารจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย คณบดีวิทยาลัย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ พร้อมทีมผู้บริหาร ...
2023-05-15 14:53:47
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐาน ISO 14064-1, Carbon Trade และการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งไฟฟ้า EV Transportation
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐาน ISO ...
2023-05-15 15:11:19
โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายแผนง ...
2023-04-10 15:58:32