ผลการค้นหา : Goal 4: Quality Education

การแข่งขัน Food Chain Thailand Championship ประเภทอุดมศึกษา ในงาน HUB-B FAIR 2023 : The 3 rd Episode
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช นำทีมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน Food C ...
2023-05-15 16:03:01
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2566
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ นำทีมผู้บริหาร และคณ ...
2023-05-15 15:44:05
วันไหล โลจิสติกส์ กิจกรรม live ของเหล่า CLS Ambassador 2022
วันไหล โลจิสติกส์ กิจกรรม live ของเหล่า CLS Ambassador 202น้องนิสา นางสาวนิสามณี ก้านแก้ว  MISS ...
2023-05-15 15:39:29
CLS SSRU หารือ Quick service พัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่
CLS SSRU หารือ Quick service พัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนกา ...
2023-05-15 15:23:45
การอบรมการใช้โปรแกรมพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-Customs)
การอบรมการใช้โปรแกรมพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-Customs)วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพ ...
2023-05-15 15:35:26
การแข่งขัน Brass Birmingham Thailand Championship 2023 และ Food Chain Magnate Thailand Championship 2023
ทุ่มสุดพลัง  นักศึกษาโลจิสติกส์ สวนสุนันทา ซักซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Brass Birmingham Thai ...
2023-05-15 15:15:12
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประชุมหารือร่วมกับทีมผู้บริหารจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย คณบดีวิทยาลัย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ พร้อมทีมผู้บริหาร ...
2023-05-15 14:53:47
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ ...
2023-05-15 15:01:29
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะกร ...
2023-05-15 15:05:58