ผลการค้นหา : Goal 4: Quality Education

"โครงการอบรมการใช้โปรแกรม FlexSim สำหรับบุคลากรสายวิชาการ"
"โครงการอบรมการใช้โปรแกรม FlexSim สำหรับบุคลากรสายวิชาการ"ในศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้อ ...
2024-01-12 11:35:28
โครงการเขียน thesis ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โครงการเขียน thesis ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ...
2024-01-12 11:38:09
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Christmas Celebrations 2023 Joy , Hope & Love
ภาพบรรยากาศกิจกรรมChristmas Celebrations 2023 Joy , Hope & Love โฮ้ะโฮ้ะโฮ แมรีคริสมาส~ วันที่ 2 ...
2024-01-12 11:41:53
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดย Mr. Denis Ushakov อาจารย์ชาวต่างชาติ
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดย Mr. Denis Ushakov อาจารย์ช ...
2024-01-12 11:44:40