ผลการค้นหา : Goal 4: Quality Education

ประมวลภาพกิจกรรม CLS SPORTS GAME 2024
ประมวลภาพกิจกรรม CLS SPORTS GAME 2024วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กองกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษ ...
2024-03-12 10:07:41
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาที่ไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาที่ไปฝึกงาน ณ ...
2024-03-12 10:17:19