ผลการค้นหา : นักศึกษา

ขอแสดงความยินดี
 ขอแสดงความยินดี "ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์"ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอั ...
2021-04-12 03:57:24
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับ ...
2021-04-12 03:54:57
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการขนส่ ...
2021-03-22 00:32:21
โครงการอบรมเทคนิคการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมเทคนิคการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ให้กั ...
2021-04-12 03:30:00
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดยอาจารย์ธนวัฒน วิเศษสินธุ์หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหร ...
2021-04-12 03:21:41