ผลการค้นหา : นักศึกษา

ACM CUP 2nd
พร้อมกันรึยัง  กับ ACM CUP 2nd เตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วมาจัดหนัก จัดเต็มกันในกิจกรรม ACM CUP ...
2023-12-11 22:15:50
ภาพบรรยากาศกิจกรรม ACM CUP ครั้งที่ 2 กิจกรรมกระชับมิตรพี่น้องชาว ACM
ภาพบรรยากาศกิจกรรม ACM CUP ครั้งที่ 2 กิจกรรมกระชับมิตรพี่น้องชาว ACMวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศา ...
2023-12-11 22:35:37
การประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม ระหว่างกองกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
การประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมระหว่างกองกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาวันที่ 7 ธันวาคม 256 ...
2023-12-11 22:28:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 ...
2023-12-06 10:22:27
โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ยกขบวน ร่วมงาน เปิดบ้านวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา @โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ยกขบวน ร่วมงาน เปิดบ้านวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา @โรงเรียนเทพมงคลรัง ...
2023-12-11 21:55:02
นักศึกษา ACM คว้ารางวัลชมเชย กับไอเดียสุดเจ๋งในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้าส่งออก และแผนธุรกิจนำเข้าส่งออกระดับชาติ
นักศึกษา ACM คว้ารางวัลชมเชย กับไอเดียสุดเจ๋งในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้าส่งออกและแผนธุร ...
2023-12-11 22:03:12
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้าส่งออกระดับชาติ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM) โดย อาจารย์ ดร.ปุญญ ...
2023-12-11 21:58:25
MRT พาชมท่าเรือเคอรี่สยามซีพอร์ต และศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา
MRT พาชมท่าเรือเคอรี่สยามซีพอร์ต และศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ศ ...
2023-12-11 22:11:54
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี พานักศึกษาดูงานท่าเรือสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ต และท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์
29 พฤศจิกายน 66 ธุรกิจพาณิชยนาวี ขอขอบพระคุณ  ผู้บริหารท่าเรือที่ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าศ ...
2023-12-11 21:43:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาป.ตรี(ระบบการศึกษาทางไกล)ภาคพิเศษ(ITBS) ภาคเรียนที่ 2/66
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาป.ตรี(ระบบการศึกษาทางไกล)ภาคพิเศษ(ITBS) ภาคเรียนที่ 2/66 ...
2023-12-06 10:20:46