หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (รับตรง Portfolio)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (รับตรง Por ...
2023-03-15 15:11:38
เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) สายวิชาการ สังกัด วิทยาลั ...
2023-03-15 15:11:38
ประกาศตารางสอบกลางภาค 2/2565
ตารางสอบกลางภาค 2/2565-ประกาศตารางสอบกลางภาค 2-2565.pdf ...
2023-01-25 15:14:39
เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาก ...
2023-01-13 15:47:11
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565คลิก1-LOG.pdf2-MRT.pdf3-TOM.pdf4-ACM.pdf5-LOB.pdf ...
2022-12-28 10:14:02
ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาคย้อนหลัง
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาคย้อนหลัง.pdf ...
2022-12-28 10:14:10
ตารางสอบปลายภาค 1/2565
คลิก ตารางสอบปลายภาค 1-2565.pdf ...
2022-11-18 15:07:04
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ ...
2022-11-17 12:45:38
ประกาศรายชื่อสอบ ICT วันที่ 7 พย 65 , 9 พย 65
ประกาศรายชื่อสอบ ICT วันที่ 7 พย 65 , 9 พย 65สถานที่สอบ ห้องคอมฯ Double A อาคาร 1 ชั้น 2  วิทยา ...
2022-11-17 12:44:58
ข่าวย้อนหลัง