หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-10-23 19:21:21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า.pdf