หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับ ป.ตรี (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับ ป.ตรี (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2023-10-18 09:09:21

-โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย

-โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

-โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBS