หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยวิธีการสอบปกติ ในสาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยวิธีการสอบปกติ ในสาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 4

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2023-09-15 10:12:47

คลิก -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบในสาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 4

           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยวิธีการสอบปกติ ในสาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ ๔ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยวิธีการสอบปกติ ในสาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ ๔ จะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและหนังสือรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ ๔  ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://tpqi-net.tpqi.go.th