หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อป.ตรี ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ – กรุงเทพฯ (วันอาทิตย์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อป.ตรี ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ – กรุงเทพฯ (วันอาทิตย์)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2023-03-15 15:11:38