หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์
สวนสุนันทา พัสตราภรณ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 08:51:46

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรณรงค์แต่งกาย ผ้าไทย ทุกวันศุกร์ ในกิจกรรม "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ


Magazine template 1-01.pdf