หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริม SMEs ด้วยการค้าออนไลน์ผ่าน T-GoodTech ปีงบประมาณ 2563 กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริม SMEs ด้วยการค้าออนไลน์ผ่าน T-GoodTech ปีงบประมาณ 2563 กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-03-20 15:39:54

เปิดรับผู้ประกอบการ  

เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริม SMEs ด้วยการค้าออนไลน์ผ่าน T-GoodTech ปีงบประมาณ 2563 กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.jpg