หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทาขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ มูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติ วันคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
สวนสุนันทาขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ มูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติ วันคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-03-05 15:45:14

สวนสุนันทาขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ มูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติ วันคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา

Binder1.pdf