หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การรายงานตัว ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 Portfolio)
การรายงานตัว ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-03-05 15:10:28

การรายงานตัว ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 Portfolio)

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งเเต่เวลา 09.00-15.30 น.

ณ ห้องประชุม 4-201 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เเละศูนย์อาหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

Binder5.pdf