หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 14 กุมภาพันธ์ ..."วันราชภัฏ"
14 กุมภาพันธ์ ..."วันราชภัฏ"

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-03-05 14:38:45

14 กุมภาพันธ์ ..."วันราชภัฏ"

#ราชภัฏ:คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แก่ "วิทยาลัยครูทั่วประเทศ" และ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็น "ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ"

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ #ราชภัฏสดุดี


1.jpg