หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > #สวนสุนันทายืนที่ 1 ราชภัฏของประเทศไทย สมัยที่ 11
#สวนสุนันทายืนที่ 1 ราชภัฏของประเทศไทย สมัยที่ 11

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-02-05 14:44:35

#สวนสุนันทายืนที่ 1 ราชภัฏของประเทศไทย สมัยที่ 11

เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยเว็บโอเมตริกส์ อย่างเป็นทางการ สำหรับต้นปี 2563

จุฬาฯ ที่ 1 ประเทศ #สวนสุนันทา มทร.ธัญบุรี ม.รังสิตครองอันดับ 1 ของกลุ่ม

การจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเว็บโอเมตริกส์จากประเทศสเปน ซึ่งประกาศในเดือนมกราคม 2563 ปรากฏว่า จุฬาฯขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ ด้าน "สวนสุนันทา" ขึ้นแท่นครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อีกครั้ง ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "มทร.ธัญบุรี" ครองอันดับ 1 ส่วน "ม.รังสิต" คว้าอันดับ 1 ม.เอกชน

จากการจัดอันดับครั้งนี้ มร.สส ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกครั้ง เป็นอันดับที่ 18 ของประเทศไทย และอันดับ 2,452 ของโลก เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ และในอนาคต สวนสุนันทาจะเป็นองค์กรสมรรถนะสูง นั่นหมายความว่า จะต้องมีความสง่างาม กะทัดรัด ศักยภาพของบุคลากรและคุณภาพของบัณฑิตอยู่ในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพทางสังคมในขณะนี้ ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบได้ ปัญหาใหญ่นั่นคือภาวะลดลงของจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคม สวนสุนันทาในวันข้างหน้าจะปรับองค์กรเพื่อต่อสู้กับปัญหานี้อย่างไร จะคิดแต่เพียงรับนักเรียนตามเกณฑ์ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่จะต้องมองหาโอกาสในการปรับตัว เช่นรับนักศึกษาต่างชาติ หรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นไปที่บุคคลในวัยทำงานเป็นต้น

การรักษาอันดับ 1 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏของประเทศไทยไว้ได้อีกครั้งนั้น เป็นวิสัยทัศน์เบื้องต้นของคณะผู้บริหารที่ได้วางเป้าหมายไว้ว่า ในบรรดามหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 200 แห่งนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรจะอยู่ใน 15 อันดับแรก ส่วนอันดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมี 38 แห่ง เราจะต้องขึ้นมาเป็นที่ 1 ส่วนในระดับนานาชาติ ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องอยู่ในอันดับ 1 ถึง 150 ให้ได้

หลังจากมีเป้าหมายในการพัฒนาแล้ว คณะผู้บริหารจึงดำเนินการ และได้เลือกสถาบัน Webometrics Ranking จากประเทศสเปน ซึ่งได้รับการการยอมรับว่าเป็นองค์กรอ้างอิงชี้วัดคุณภาพมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีเป้าหมายว่าจะเป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับระดับโลก ซึ่งจัดโดย QS World Universities Ranking อันจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้เข้าไปรับการจัดอันดับ ซึ่งนับแต่นี้ต่อไปเราคงจะไม่หยุดยั้งอยู่แค่ที่ 1ของประเทศเท่านั้น ต้องเดินหน้าพัฒนาสู่ระดับนานาชาติกันต่อไป

www.ssru.ac.th

http://www.webometrics.info/en/Asia/Th

3.jpg