หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-03-31 14:57:23

-ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563.pdfรับสมัคร.pptx